नतीजे विश्लेषण

 

Results Analysis

Year Wise Result Analysis at a Glance

A. PASS PERCENTAGE

CLASS X


Year

Performance Index

No.Appeared

No.passed

Pass Percentage

2002-03

66.22

72

67

93.06%

2003-04

69.6

95

94

98.95%

2004-05

74.07

76

75

98.68%

2005-06

75.3

75

75

100%

2006-07

71.85

93

93

100%

2007-08

75.27

119

119

100%

2008-09

76.75

120

120

100%

2009-10

72.63

135

135

100%

2010-11

77.5

156

156

100%

2011-12

 73.6

150

 156

100%

2012-13

80.41

148

148

100%

2013-14

 

158

158

100%

2014- 15

78.5

151

151

100%

2015-16

 87.34

143

143

100%

   2016-17

            82.90

          168

        168

            100%

 

 

 CLASS XII

 

Year

Performance Index

No.Appeared

No.passed

Pass Percentage

2002-03

74.87

113

111

98.23%

2003-04

69.68

110

102

92.70%

2004-05

68

112

107

95.50%

2005-06

68.4

121

121

100%

2006-07

75.24

135

134

99.26%

2007-08

77.71

130

129

99.23%

2008-09

75.62

113

110

97.35%

2009-10

71.5

122

121

99.20%

2010-11

69.61

110

107

97.27%

2011-12

73.52 

118

 118

100% 

2012-13

64.14

137

136

99.27%

2013-14

79.3

120

120

100%

2014-15

77.7

131

131

100%

2015-16

81.79

123

123

100%

    2016-17              76.57                 127             127             100%

 

B. QUALITY OF PERFORMANCE

CLASS X

 

 

CLASS XII

Year

Percentage of Examinees who secured:

60% or more in aggregate

75% or more in aggregate

90% or more in aggregate

 

 

 

 

 

 

2002-03

86.73

40.71

1.77

 

 

 

 

 

 

2003-04

78.18

31.82

2.73

 

 

 

 

 

 

2004-05

78.57

34.82

3.57

 

 

 

 

 

 

2005-06

89.26

35.54

0

 

 

 

 

 

 

2006-07

92.59

60.00

11.85

 

 

 

 

 

 

2007-08

93.83

54.6

8.45

 

 

 

 

 

 

2008-09

95.57

55.75

11.5

 

 

 

 

 

 

2009-10

91.8

42.62

4.9

 

 

 

 

 

 

2010-11

90.9

42.73

9.1

 

 

 

 

 

 

2011-12

 96.6

 51.7

 9.3

 

 

 

 

 

 

2012-13

78.10

37.22

9.48

 

 

 

 

 

 

2013-14

100%

82%

23%

 

 

 

 

 

 

2014-15              98.47               86.25                 23%               
 2016-17                      96.03                        67.71                         20.4            

 

C. SUBJECT WISE PERFORMANCE INDEX

Subject

2004-05

2005-06

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2012-13

2014-15

2015-16

2016-17

 

English

73.35

77.8

71.77

61.13

68.33

73.24

79.72

88.26

86.07 

95.62

90.70 

 

Hindi

77.96

83

70.98

85.76

88.96

74.17

78.02

86.63

 78.51 

84.44

79.77 

 

Sanskrit 

       -

100

91.66

78.12

90.28

83.33

79.17

90

  87.50

 

93.75 

 

Maths

   67.43

70.8

67.74

66.18

64.79

65.83

73.39

76.86

71.03

 

80.43 

 

Science

   72.03

71.0

69.89

79.62

79.17

69.44

80.04

83.61

77.73 

84.35

81.03 

 

Social St

   79.67

72.5

77.28

76.47

82.4

79.4

76.28

84.21

 75.91

84.96

81.25 

 

 I.T     

 

 

 

 

 

 

 

 

 81.54

 

94.13 

 

 

CLASS XII

 

Subject

2007-08

2008-09

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

 

 

 

English Core

       85.56

 

85.84

73.24

73.18

80.6

70.62

85.7

84.6

87.3

81.99 

 

 

 

Hindi Core

49.5

62.50

77.17

71.67

52.6

41.53

91.7

63.2

64.6

69.02 

 

 

 

Maths

65.86

        53.31

 

57.07

57.65

64.96

66.67

83.4

75.8

83

75.74 

 

 

 

Physics

84.55

81.51

72.13

74.45

73.4

67.15

74.6

76.8

88.2

83.33 

 

 

 

Chemistry

82.7

78.70

66.09

67.57

70.23

72.61

69.6

86.6

84.6

73.19 

 

 

 

Biology

81.6

85.06

        86.74

 

74.78

77.4

69.81

85.2

80.8

88.4

77.71 

 

 

 

Economics

70.7

78.87

      72.8

 

69.51

70.83

49.42

80.5

67.6

58.88

57.09 

 

 

 

Business Studies

79.87

76.79

46.78

66.46

73.8

67.44

58.6

73.4

72.04

 58.45

 

 

 

Accountancy

77.74

      82.44

 

79.28

71.64

89.6

35.95

77

58.3

75.66

 82.77

 

 

 

Computer Science

-

62.08

54.76

75

72.9

52.94

88.5

85.4

84.38

 90 

 

 

 

Informatics Practices

-

-

52.88

-

78.12

53.91

75

85.3

72.40

73.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASS XII-TOPPERS IN AISSCE 2016-17

SCIENCE STREAM

 
 
 

SL NO

NAME OF STUDENT

MARKS OBTAINED

MARKS IN %

RANK

RANK 

 IN KV

IN KVS EKM RO

1

RAJATH A V

484

96.80

1

5

2

LAKSHMI PRADEEP

479

95.80

2

10

3

ANJALI MOHAN                    

477

95.40

3

12

4

GANGA M

475

95.00

4

14

5

VISHNUPRIYA RAJESH

475

95.00

4

14

6

K M SOORAJ MURALI

475

95.00

4

14

7

SAYOOJ C

473

94.60

5

16

8

SHARON MARIA VARGHESE

471

94.20

6

18

9

JISHNU GANESH

470

94.00

7

19

10

AKHIL P P

469

93.80

8

20

11

ARYA PURUSHOTHAMAN

469

93.80

8

20

12

DWIJA K V

467

93.40

9

22

13

GOKUL GIREENDRAN

466

93.20

10

23

14

NIKHILA NATH

466

93.20

10

23

15

MEGHA BALAKRISHNAN

465

93.00

11

 

16

NANDANA R NAMBIAR

465

93.00

11

 

17

MALAVIKA C

464

92.80

12

 

18

SUDARSHANA GOPAKUMAR

463

92.60

13

 

19

ANAGHA N

462

92.40

14

 

20

SALMA SHAJI

461

92.20

14

 

21

ROSHAN T K

460

92.00

15

 

22

MANAKKAT POOJA

457

91.40

16

 

23

PRAJUL G

457

91.40

16

 

24

SANJAY KRISHNAN E M

457

91.40

16

 

25

ASWIN KRISHNA A

453

90.60

17

 

26

DIVITHEJ P P

452

90.40

18

 

 
COMMERCE STREAM
 
                                                                   

SL NO

NAME OF STUDENT

MARKS OBTAINED

MARKS IN %

RANK

 IN KV

1

DURGA VARMA

437

87.4

1

2

CHANDINI P V

435

87

2

3

VIPIN E

432

86.4

3

   
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASS X-TOPPERS IN AISSE 2016-17

STUDENTS WHO SECURED A1 GRADE IN ALL FIVE SUBJECTS

          

SLNO

NAME OF THE STUDENT

1

ABHIN B N

2

ABHINAV K

3

ABHISHEK S

4

ADWAITH A

5

AJAY A K

6

AMAL KRISHNAN K P

7

AMITH P

8

ANAGHA MOHAN N V

9

ANAGHA RAJEEVAN

10

ANAMIKA M NAMBIAR

11

ARJUN S

12

ARUNIMA RAJESH

13

ARYA SREEVALSAN

14

ARYASREE P

15

ASHIYAN AHMED

16

ASWIN

17

ASWIN HARI

18

ATHUL CASTRO R

19

ATHUL RAJ K

20

DEVIKA P

21

E P AHMED HILAL

22

E RITHIK KRISHNAN

23

ELIZABETH K

24

GAYATHRI N

25

GOPIKA VENUGOPAL TV

26

HARSHA KK

27

JASMINA T V

28

JENISA JOLLY

29

JYOTHSNA JOHNSON

30

MEGHNA P

31

MITHALI

32

NANDANA P NAIR

33

NEHA PRAKASAN

34

NEHARAJ

35

NITHYA T R

36

PRAVYA V

37

RAKESH KUMAR PRAJAPAT

38

SARAN S KRISHNA

39

SHAHIN S MOHAMMED

40

SHAJILA MOIDEEN

41

SHARON K

42

SIDDHARTH B

43

SIDDHARTH P

44

SNEHA P

45

SOURABH NARAYANAN

46

SREEKANTH M

47

SREELAKSHMI T

48

SUBRU VIJAY VINAYAK

49

TUSHAR KESAVAN

50

VARSHA VINOD

51

VINAYA K